Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

Voorwaarden

 

1 – Officiële gegevens

Glacier catering Corouge

Coppee Jules Street, 29

6040 Jumet

BTW-nummer 0654.550.357

2 - Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden staan ter beschikking van elke klant die een bestelling wil plaatsen. Het plaatsen van een bestelling via www.macaron.be impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Macaron.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. In dit geval zullen de voorwaarden gelden die in werking op de datum van de plaatsing van de bestelling door de klant.

3 - Productinformatie

De producten worden aangeboden aan de klant mits voorradig en mits goed functioneren van de site. Elk product wordt getoond met een foto en een beschrijving door macaron.be. De beschrijvingen zijn bedoeld om de klanten te informeren over de essentiële kenmerken van de producten voordat zij hun definitieve bestelling plaatsen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van macaron.be. De foto’s van de producten zijn enkel ter referentie en geven geen contractuele verplichting.

4 – Bestelling

Voor het plaatsen van een bestelling op de site dient een account aangemaakt te worden, inclusief identificatie te kiezen bij het aanmaken van de account. De identificatiegegevens zijn en blijven vertrouwelijk. De klanten hebben altijd recht op toegang tot deze gegevens via een eenvoudige e-mail aan info@corouge.be, die enkel beantwoord zal worden via het emailadres verbonden aan de account van de betreffende klant.

Bij het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe de bestelbon nauwkeurig en precies in te vullen. Daarbij verbindt hij zich ertoe om de volgende rubrieken, die noodzakelijk zijn voor een juiste afhandeling van de bestelling, volledig in te vullen: a) keuze van het product/de producten b) keuze van het adres voor facturatie c) keuze van leveringsdatum d) keuze van betaalmiddel e) goedkeuring van de bestelling na verificatie f) betaling van de bestelling onder de voorziene voorwaarden. Macaron.be bevestigt de bestelling en de voorwaarden: a) op de site, bij betaling b) per e-mail, op het adres dat de klant verleent.

Macaron.be behoudt het recht om een bestelling te weigeren wanneer aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, en in het algemeen om elke bestelling te weigeren die een abnormale aard heeft of die om welke reden dan ook niet voldoet.

5 – Betaling

De afhandeling van de betaling gebeurt via de site met creditcard, via het beveiligde betalingssysteem PayPal of via bankoverschrijving. Om geldig te zijn, dient de betaling volledig afgerond te worden. Niet-betaalde bestellingen kunnen niet worden verzonden.

Bij betaling via bankoverschrijving dient een vertraging van enkele dagen in acht te worden genomen, variërend van bank tot bank, alvorens de bestelling verstuurd zal worden.


6 - Het recht op retournering

De wachttijd van 7 dagen is niet van toepassing op contracten voor de levering van bederfelijke producten uit de voedselverwerkende industrie, zoals de producten die macaron.be verkoopt. De klant kan zich hier dus niet op beroepen.

Echter, waar mogelijk zal een wijziging of annulering van het product worden overwogen, wanneer het pakket in voorbereiding is en dus nog niet werd verzonden.
Deze mogelijkheid wordt van geval tot geval bekeken. In het geval van annulering zal de klant een tegoed bij macaron.be toegekend krijgen, een terugbetaling kan niet plaatsvinden. Van het moment dat het pakket is afgeleverd aan de transporteur zijn er geen wijzigingen of annuleringen meer mogelijk. Er zal dan geen tegoed meer worden toegekend.


7 – Einde voorraad

De producten op de site worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Wanneer een product niet langer beschikbaar is, zal dit zo snel mogelijk worden verwijderd uit de online catalogus. Hoe dan ook zal macaron.be in het geval van stockbreuk zo snel mogelijk contact opnemen met de klant, per telefoon of per e-mail, om een oplossing te vinden, dan wel door de levering uit te stellen in afwachting van het opnieuw beschikbaar komen van het product, om dit zodra het mogelijk is te verzenden, dan wel door het product te vervangen door ander product dat gelijkwaardig is in prijs en kwaliteit.

De producten van macaron.be worden op artisanale wijze gemaakt en zijn in beperkte hoeveelheid beschikbaar. Uit praktische overwegingen is het belangrijk om te weten dat de bestellingen die voor feestdagen geplaatst worden, in het bijzonder rond kerstmis en de jaarwisseling, een groter risico hebben om niet meer in voorraad te zijn dan bestellingen die op andere momenten geplaatst worden.


8 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De producten worden altijd gefactureerd aan het tarief dat geldig was op het moment van de bestelling, computerfouten voorbehouden. De verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen van de aangeboden producten. De verzendkosten zijn steeds afhankelijk van de bestemming, het gewicht en het volume van het pakket.


9 - Levering

De bestellingen worden binnen 24 uur bezorgd via b-Post of GLS. Via Kiala bedraagt de vetraging gemiddeld 4-5 dagen. Als de bestelling niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld door stockbreuk, wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Hoe dan ook is macaron.be niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering die te wijten is aan externe partij.

De klant is verantwoordelijk voor de juiste informatie betreffende de naam en het adres van de bestemming. Deze gegevens moeten precies en volledig zijn voor een zo goed mogelijke levering. Macaron.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een retournering van de zending bij een foutief adres of wanneer levering bij het gevraagde adres niet mogelijk is. 

Bestellingen bij een postbusadres zullen niet in behandeling worden genomen. Bij afwezigheid van de geadresseerde of een ander persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, zal de postbode of koerier een bericht achterlaten met een uitnodiging aan de geadresseerde om het product te komen halen op het aangegeven postkantoor. In geen enkel geval kan macaron.be verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele afname van de kwaliteit van het product door een laattijdige levering door de transporteur. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot vergoedingen. Echter, als het product onder verantwoordelijkheid van de vervoerder niet is afgeleverd om redenen die verband houden met douane, stakingen, schade of een vorm van overmacht zoals gedefinieerd door de rechter, dan kan de verkoop worden ongedaan gemaakt en kan de klant een teruggave van het aankoopbedrag krijgen, maar geen andere schadevergoeding.

 

De levertijd wordt niet gegarandeerd tijdens feestperiodes zoals Kerst, Pasen, Valentijnsdag, Moederdag, etcetera. Tijdens die periodes zal een vertraagde levering geen recht geven op teruggave. De bestellingen worden verstuurd op risico van de geadresseerde, eventuele berokkende schade valt hooguit te verhalen op de transporteurs.

 

10 – Klachten

 

De klant dient te controleren of het geleverde product in overeenstemming is met de bestelling. Elke klacht hierover dient binnen de 24 uur na ontvangst gedaan te worden om in aanmerking genomen te worden, dit vanwege de bederfelijke aard van de producten. Klachten dienen via e-mail ingediend te worden, op het adres info@corouge.be. Elke terugbetaling of toezegging van een tegoed vindt plaats binnen de twee weken. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de afhandeling hiervan.

 

 

11 – Garantie

Macaron.be garandeert klanten dat de producten worden vervaardigd en verpakt onder strikte regels en bewaard in overeenstemming met de geldende normen in België. Deze garantie is echter niet van toepassing wanneer de klant niet heeft voldaan aan de optimale opslagcondities of als de producten verbruikt worden na de houdbaarheidstermijn die op de verpakking staat aangegeven.

12 - Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site (foto's, illustraties, logo's, ...) zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van macaron.be. Reproductie en gebruik van de site, in welke hoedanigheid dan ook, zijn onderworpen aan voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van macaron.be, houder van alle intellectuele eigendomsrechten.

13 - Overmacht

Macaron.be is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de overeenkomst in geval van overmacht, handelingen van een derde partij of klant en in geval technische problemen De verplichtingen worden opgeschort in het geval van overmacht, inclusief en niet beperkt tot: natuurrampen, incidenten, overstromingen, blikseminslag, stakingen, stroomonderbrekingen, het falen van het telecommunicatienetwerk, oorlog, rellen of onlusten, terreuraanslagen, regelgevende beperkingen met betrekking tot het aanbieden van telecommunicatiediensten, verlies van verbinding door openbare of particuliere ondernemers waarvan macaron.be afhangt. Macaron.be kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het misbruik van de producten die op de site verkocht worden.

14 - Bescherming van persoonsgegevens.

Door te bestellen via de website stemmen klanten in met het gebruik van hun persoonsgegevens door macaron.be. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede verwerking van bestellingen te garanderen. Al deze informatie wordt behandeld met de grootste zorgvuldigheid en de grootste discretie.

15 - Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbank van de sociale zetel van macaron.be is bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden.